Tècnic superior en animacions 3D, jocs i entorns interactius

Nom del cicle:
Tècnic superior en animacions 3D, jocs i entorns interactius

Durada del cicle:
2000 hores (2 anys)

Què vaig a aprendre i fer?

 • Deduir les característiques específiques dels projectes d’animació o multimèdia interactiva, a partir de l’anàlisi de la seva documentació per facilitar la seva concepció i disseny de producció.
 • Conceptualitzar el projecte d’animació 2D o 3D a partir del desglossament del guió, dissenyant els models, controlant la construcció del storyboard i la disposició i gravació de l’àudio de referència del programa.
 • Produir el projecte d’animació 2D en les fases d’animàtica, layout, animació clau, intercalació, pintura i composició, realitzant les revisions i proves de línia necessàries fins a l’obtenció de les imatges definitives que el conformen.
 • Produir el projecte d’animació 3D en les fases de disseny i modelatge, setup, texturització, il·luminació, animació i renderitzat, realitzant les revisions necessàries fins a l’obtenció de les imatges definitives que el conformen.
 • Controlar la realització dels processos de postproducció de projectes d’animació 2D i 3D supervisant la incorporació d’efectes d’edició i la construcció de la banda sonora del programa.
 • Generar i adaptar els continguts del projecte multimèdia interactiu creant les fonts i maquetes, avaluant la seva qualitat i comprovant l’adequació de les mateixes, tant les pròpies com les provinents de col·laboradors externs.
 • Integrar els elements i les fonts amb eines d’autor i d’edició, fent la seva composició, la generació i sincronització dels seus moviments, la creació dels seus elements interactius i la dotació d’interactivitat segons els requeriments del projecte multimèdia interactiu.
 • Realitzar l’avaluació del prototip i la documentació del projecte assegurant el compliment de les normes de qualitat i la configuració dels paràmetres de publicació.

Quines són les sortides professionals?
Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector de la producció audiovisual (cinema, televisió i vídeo), de l’animació 2D i 3D, de la creació de videojocs per a qualsevol, plataforma, de la multimèdia interactiva i no interactiva, així com en publicitat i empreses relacionades amb internet i les “newmedia”.

Pla de formació:
Els mòduls professionals d’aquest cicle formatiu són els següents:

 • Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D.
 • Disseny, dibuix i modelatge per a animació.
 • Animació d’elements 2D i 3D.
 • Color, il·luminació i acabats 2D i 3D.
 • Projectes de jocs i entorns interactius.
 • Realització de projectes multimèdia interactius.
 • Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu.
 • Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals.
 • Projecte d’Animacions 3D, Jocs i entorns interactius
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.

Requisits d’accés:
Pots accedir a un cicle de grau superior quan reuneixis algun dels següents requisits:

 • Accés directe:
  • Estar en possessió del títol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxillerat.
  • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.
  • Estar en possessió d’un títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà).
  • Estar en possessió d’un títol de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent a efectes acadèmics.
  • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).
  • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
 • Accés mitjançant prova (per als que no tinguin algun dels requisits anteriors):
  • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (cal tenir almenys 19 anys en l’any que es realitza la prova o 18 per als que posseeixen el títol de Tècnic).
  • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Per a més informació pots enviar-nos un correu electrònic a info@ladatstudios.com o trucar-nos a l’971 17 13 89

 

Lloc de realització: Instal·lacions d’LADAT Studios al ParcBit

Import: 4180€/any (preinscripció de 380€ + 3800€)