Unitat LADAT d'animació i tecnologies audiosvisuales de la UIB

L’any 1988, la Universitat dels Illes Balears (UIB), a través del departament de matemàtiques i informàtica, llavors dirigit per Josep Blat i sota el rectorat de Nadal Batle, a qui hem de reconèixer la seva aposta per les noves tecnologies, va obrir les portes a Juan Montes de Oca amb l’objectiu de crear una àrea d’Animació per ordinador que possibilités les activitats de creació audiovisual utilitzant les noves tecnologies.

Des de principis dels vuitanta Juan Montes de Oca, es va esforçar per obrir camins a el món de l’animació tecnològica, fusionant els seus estudis universitaris d’Informàtica a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el seu ferm interès per l’animació en particular i la creació artística en general.

Logotipo MAISCA

La UIB es va convertir llavors en la primera universitat de l’Estat en incorporar als seus continguts la utilització de les noves tecnologies orientada a l’animació. A primers de 1989 Juan Montes de Oca va anar a Paris (França), concretament a l’INRIA-Roquencourt, gràcies a una beca de la Caixa d’Estalvis de Balears (Sa Nostra) amb l’objectiu d’aprofundir en la formació i tecnologia en animació per ordinador. Llavors França era el país europeu més avançat en aquest tipus d’aplicacions tecnològiques. Durant la seva estada, que es va allargar fins al 1990, Montes d’Oca va establir múltiples contactes i col·laboracions amb l’entramat professional i universitari de l’Animació per ordinador: Cal destacar les relacions amb la Universitat París VIII i amb l’empresa BSCA, llavors una de les millors pel que fa a resultats, tant des del punt de vista de la realització com en el camp de desenvolupament de programari especialitzat.

Des de principis dels vuitanta, Juan Montes de Oca es va esforçar per obrir camins a el món de l’animació tecnològica, fusionant els seus estudis universitaris d’Informàtica a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el seu ferm interès per l’animació en particular, i la creació artística en general.

antiguo logotipo LADAT
Antiguo logotipo LADAT

Amb aquesta empresa, la UIB va subscriure un conveni de col·laboració mitjançant el qual, el professor Juan Montes de Oca va col·laborar en les activitats de desenvolupament. El conveni va possibilitar la cessió a la UIB de tot el programari propi de realització d’animació per ordinador. També a França va sorgir la possibilitat que la UIB s’incorporés a un grup d’universitats, format per Middlesex University de Londres, Utrecht School of Arts d’Holanda i el Centre National de la Bande Dessinée t’ho Image (CNBDI) de França, per a desenvolupar un projecte pioner de formació a nivell de postgrau universitari europeu emparat pel programa MEDIA de la Comunitat Econòmica Europea (CEE). Van ser els primers passos del naixement del Màster Europeu d’Animació i Síntesi d’Imatges MA ISCA, amb el clar objectiu de formar especialistes en animació per ordinador per atendre la gran demanda que, aleshores, àrees com la publicitat i el cinema començava a generar.